Cabecera
LAXANTE PUNIC
Informació
Número: 
31643
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Callol - Barcelona (Vila Vila 45)
Forma farmacèutica text: 
dragea (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
40 drageas en boseta de plastic en una capsa de cartro
Composició: 
extracte de fel de bou, extracte de rubarbe, extracte de belladona, evonimina, podofili, fenolftaleina
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
laxant suau i normalitzador intestinal
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
9,10 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
Sala
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat