Cabecera
LAXANTE CIANIRA
Informació
Número: 
2039
Data: 
no consta
Registrat a: 
Dirección General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Cianira S.L. - Madrid
Forma farmacèutica text: 
comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
comprimits en capsa de cartro
Composició: 
fenolftaleina, rhamnus pursiana, atropa belladona
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
estrenyment cronic
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
6,30 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
-
Director tècnic del laboratori: 
J. Lopez Ruiz
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
2
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat