Cabecera
NUVIM
Informació
Número: 
tapat
Data: 
no trobada
Registrat a: 
tapat
Subregistre: 
no trobat
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Jhonel - Barcelona (Llansa 5)
Forma farmacèutica text: 
(paper)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
15 papers en capsa de cartro
Composició: 
tanat de gelatinas, sal.licilat de bismut, carbonat de cal,belladona fulles
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
diarreas, enteritis,
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
8,85 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
M. Vidal
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat