Cabecera
LOMBRIX
Informació
Número: 
1349
Data: 
(No consta a l'Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), però sí al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946:534).
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Magriñà
Forma farmacèutica text: 
Paquets (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró contenint 6 bossetes de paper amb el preparat.
Composició: 
No consta. (Segons el Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas 1946:956): Piretrina 0,003. Santonina 0,005. Helminthochorton 0,02. Calomel 0,04. Lactosa 0,257.
Dosificació: 
En nens d'1 a 2 anys, 1 bosseta diaria. De 3 a 7 anys, 2 bossetes. De 8 a 15, 3 bossetes. En el cas d'adults 4 bossetes. Prenguis en dejú o amb llet. Cura preventiva: la dosi corresponent segons l'edat, un sol dia cada mes.
Indicacions: 
Destrucció i eliminació de paràsits intestinals. Curatiu i preventiu.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
8,20 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-