Cabecera
VIDANICAL
Informació
Número: 
no trobat
Data: 
no trobada
Registrat a: 
no trobat
Subregistre: 
no trobat
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Ifmy - Sevilla
Forma farmacèutica text: 
comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
20 comprimits en un tub de vidre amb tap de suro i capsa de cartro
Composició: 
concentrat de vitaminas a i d, acid nicotinic, fosfat tricalcic
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
creixença del infant, embaraç, alletament
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
11,31 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte
Director tècnic del laboratori: 
G. Boada
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat