Cabecera
ZINC SULFARSENOL
Informació
Número: 
3703
Data: 
04-08-1928
Registrat a: 
Autorizacion
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
no trobat
Forma farmacèutica text: 
injectable(sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
ampul.la de vidre en capsa de cartro precintada. Conte serreta metalica
Composició: 
complexe de sulfarsenol (sal sodica del eter sulfuros acid del metilol amino arsenofenol i de zinc
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
estats anemics greus, anemia perniciosa, leucemia, tumors, arsenoterapia, infeccions sifiliticas, sifilis nerviosa, arteriosclerosis,
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
no trobat
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte. Nom de l´embaladora menciona Me Bigot. Interesant.Concesio de laboratori frances: Laboratoire de Biochimie Medicale 36 rue Claude Lorrain Paris, farmaceutic, R. Pluchon
Director tècnic del laboratori: 
Andres Torruella
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
4
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat