Cabecera
KAOBROL B
Informació
Número: 
No consta.
Data: 
No consta.
Registrat a: 
Paris
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratoires Joullié
Forma farmacèutica text: 
Tableta (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa rectangular prismática contenint 48 tabletes.
Composició: 
Carbonat de magnesi 0,30 g., Carbonat de calci 0,20 g., Silicat hidratat d'alumini 0,30 g., Bromur de sodi 0,01g., Pólvora de Belladona 0,0025 g., Excipient aromatitzat q.s. per comprimit de 2,5 g.
Dosificació: 
2 tabletes a diluir dins un got d'aigua després de cada ápat o en el moment de les crisi doloroses.
Indicacions: 
Hiperacidés gastrica, espasmes gastrics, colic.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
Glaucoma, Hipertròfia de la prostata.
Preu: 
5,45 fr.
Timbre: 
NO n'hi han.
Dades d'interès: 
NO conté prospecte. No consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953).
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Inexistent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-