Cabecera
LOMBRIX
Informació
Número: 
1.349 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Magriñá (Avda. Gaudí, 85, Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (3,9 x 6 x 1 cm). 6 paperets.
Composició: 
Cada paperet conté: santonina, 0,005 grs; molsa de Còrsega, 0,02 grs; piretrina, 0,003 grs; Aquila alba, 0,04 grs; lactosa, 0,257 grs.
Dosificació: 
1-2 anys: 1 paperet al dia durant 3 dies. 3-7 anys: 2 paperets al dia durant 3 dies. 8-15 anys: 3 paperets al dia durant 3 dies. Adults: 4 paperets al dia durant 3 dies. Cura preventiva: la dosi corresponent segons l'edat, un sol dia al mes.
Indicacions: 
Vermífug laxant
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
8,20 ptes.
Timbre: 
"Patronato Farmacéutico Nacional 20 cts". Copa i serp de color lila.
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935) ni a Fármacos (1953), però sí al DEDEF (1953-54, pàg. 689). Conté cupons de l'ASSS. "Especialidades KON-S".
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic preparador: J. Mª. Magriñá.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Regular
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-