Cabecera
ANULCINTER
Informació
Número: 
28.762
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad Especialidad Nacional
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Carulla-Vekar, S.A. de Investigación Terapéutica
Forma farmacèutica text: 
Comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Conté 3 tub metàl·lics amb tap de plàstic. Cada tub conté 16 comprimits.
Composició: 
Extracte de regalècia sense àcid Glicirrícic 40mg; trisilicat magnèsic 250mg; carbonat magnèsic 200mg; sal de vichy 200mg; escorça de Rhamni frángula 25mg; escorça condurango 25mg; excipient c.s.p. un comprimit
Dosificació: 
Prendre dos comprimits, que s'han de mastegar, després de cada àpat, amb una mica d'aigua. L'aigua preferiblement tèbia.
Indicacions: 
Úlceres gastro-duodenals i gastritis amb hiperclorhidria.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
Recomenable que el pacient no fumi o redueixi el consum
Preu: 
56,20pts
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Conté prospecte.No consta a l’Índice Alfabético de Especialidades Farmacéuticas (1936), ni al Diccionario Español de Especialidades Farmacéuticas (1946), i tampoc a Fármacos. Enciclopedia de Medicamentos y Especialidades (1953).
Director tècnic del laboratori: 
Ricardo Pascual
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta