Cabecera
ACEITE BRUJO
Informació
Número: 
736
Data: 
no trobada
Registrat a: 
-
Subregistre: 
no trobat
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Perez Gimenez - Aguilar de la Frontera (Cordoba)
Forma farmacèutica text: 
(liquid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre topazi, amb tap de suro. Capsa de cartro
Composició: 
tintura alcoholica de Sehoenocaulum officinale, i Crysantemum marchalli al 7%, esencia de romani
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
insecticida, polls
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
3 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Interesant
Director tècnic del laboratori: 
D. Perez Gimenez
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat