Cabecera
ZINCRINOL
Informació
Número: 
4102
Data: 
no trobada
Registrat a: 
Direccion General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Genius - Valencia (G V Derechos 3)
Forma farmacèutica text: 
(liquid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre topazi, amb tap de rosca contagotas de vidre, baquelita i cautxu, en capsa de cartro
Composició: 
sulfat de zinc, clorhidrat d´efedrina, clorhidrat de piramido benzoil, dietilaminoetanol, clorur sodic, excipient
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
otitis mitjanes, rinitis, amigdalitis, coriza
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
10,30 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Prospecte
Director tècnic del laboratori: 
R. Piqueras
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat