Cabecera
ZOTAL
Informació
Número: 
3
Data: 
20-06-1926
Registrat a: 
Direccion General Sanidad
Subregistre: 
no trobat
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Tejera y Olivares - Camas (José Payan 64) (Sevilla)
Forma farmacèutica text: 
(liquid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de llauna, embolicada amb paper
Composició: 
Cresols, resinosos, fenols, sosa
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
desinfectant, microbicida, insecticida, desodorant
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
7,25 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
Interesant. Gran premi Sevilla 1930. Comentaris en embalatge. Metalic. Il.lustrat
Director tècnic del laboratori: 
Camilo Tejera Saiz
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat