Cabecera
LAXANTE MIGUELEZ
Informació
Número: 
29198
Data: 
30-04-1958
Registrat a: 
Direccion General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Miguelez - Bilbao (San Francisco 36)
Forma farmacèutica text: 
dragea(sic)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capseta de plastic, en capsa de cartro
Composició: 
aloina, belladona, ipecacuana excipiente
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
laxante
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
11,40 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte
Director tècnic del laboratori: 
V. Miguelez
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
3
Col·lecció de : 
Lot: 
-