Cabecera
ZINCOLA
Informació
Número: 
25831
Data: 
-
Registrat a: 
Direccion General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Cater SA - Barcelona (Enrique Granados 62)
Forma farmacèutica text: 
-
Presentació: 
capsa de llauna litografiada de 250 gr
Composició: 
oxid de zinc, gelatina, aigua, glicerina, colorant
Dosificació: 
no considerada
Indicacions: 
vendadje, edemas, varius, trombosis, fracturas, fisuras
Efectes secundaris: 
no considerats
Contraindicacions: 
no consideradas
Preu: 
43 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte, interesant, metalica
Director tècnic del laboratori: 
J. Oliva
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat