Cabecera
TONI LAX
Informació
Número: 
9178
Data: 
-
Registrat a: 
Direccion General Sanidad
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Dr Aristegui-Bilbao(Alameda de Urquijo 22-24)
Forma farmacèutica text: 
dragea(sic)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco oval de vidre rosca metal, en capsa de cartro
Composició: 
extracte cascara sagrada, extracte belladona, extracte de quina, aloes, podofilinum
Dosificació: 
no consideracio
Indicacions: 
tonic intestinal, estrenyment
Efectes secundaris: 
no consideracio
Contraindicacions: 
no consideracio
Preu: 
5,55 ptas
Timbre: 
no consideracio
Dades d'interès: 
prospecte, interesant
Director tècnic del laboratori: 
P. de Aristegui
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
-