Cabecera
ARBUTINE HOUDE
Informació
Número: 
-
Data: 
-
Registrat a: 
-
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
A. Houde - Paris (9 rue Dieu)
Forma farmacèutica text: 
granul dosimetric(sic)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
capsa de cartro precintada
Composició: 
arbutina
Dosificació: 
no considerat
Indicacions: 
no trobades
Efectes secundaris: 
no considerat
Contraindicacions: 
no considerat
Preu: 
no trobat
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
interesant
Director tècnic del laboratori: 
no trobat
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
-