Cabecera
AURALCIN
Informació
Número: 
20163
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Plesch SA - Barcelona (San Fausto)
Forma farmacèutica text: 
dragea(sic)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
flasco de vidre en capsa de cartro
Composició: 
polvora de belladona, fenil etil barbituric, ergotina b, excipient
Dosificació: 
no considerat
Indicacions: 
distonias vago simpaticas, i neuro vegetativas, espasmes, insomni, ansietat, esgotament
Efectes secundaris: 
no considerat
Contraindicacions: 
no considerat
Preu: 
24,45 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte
Director tècnic del laboratori: 
Llenas Masdeu
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
-