Cabecera
CEDILAN
Informació
Número: 
6692
Data: 
no consta
Registrat a: 
Direccion General Sanidad
Subregistre: 
EN
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Instituto Bioquimico Sintesis y Extracción - Barcelona (Zaragoza)
Forma farmacèutica text: 
comprimit(sic)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
dos tubs de vidre i tap de suro, n capsa de cartro
Composició: 
fenil dimetil amino isopirazolona, fenil etil malonil urea, extracte de belladona, pols de passiflora, pols d´arç blanc, pols de piscidia, pols de gelsemium, cacau, sacarosa, vainillina....
Dosificació: 
no considerat
Indicacions: 
sedant neurovegetatiu, neurastenia, angoixa, neuralgias, taquicardias...etc
Efectes secundaris: 
no considerat
Contraindicacions: 
no considerat
Preu: 
15,90 ptas
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
prospecte
Director tècnic del laboratori: 
Solanas Ponseti
Continent: 
bo
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
-