Cabecera
ACEITE ALCANFORADO COLESTERINADO
Informació
Número: 
2894
Data: 
07-05-1924
Registrat a: 
Inspeccion General de Sanidad
Subregistre: 
no consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
-
Forma farmacèutica text: 
injectable(sic)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
24 ampulas de vidre en capsa de cartro
Composició: 
camphora, colesterina, oli d´oliva
Dosificació: 
no considerat
Indicacions: 
no trobades
Efectes secundaris: 
no considerat
Contraindicacions: 
no considerat
Preu: 
no trobat
Timbre: 
no considerat
Dades d'interès: 
interesant. importacio de França, laboratoires Dausse, Paris, per E. Molina Gatteau, farmaceutic, Madrid
Director tècnic del laboratori: 
-
Continent: 
regular
Contingut: 
no considerat
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
no considerat