Cabecera
BELLADENAL
Informació
Número: 
3.759
Data: 
-
Registrat a: 
Dirección Gemeral de Sanidad.
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Instituto Quimico Farmacologico Español SA (Sandoz) - Barcelona
Forma farmacèutica text: 
Comprimit (sic.)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró rectangular de color ver clar amb lletres blau fosc i blanc (base = 8,2 x 1,4, alçada = 1,4 cm). Tub cilíndric de plàstic transparent incolor (diàmetre = 1,2 cm, llargada = 7,9 cm). Tap de plàstic blanc. 20 comprimits blancs.
Composició: 
Alcaloids de la belladona, Fenil etil malonil urea, Excipients.
Dosificació: 
GENERAL: De 1 a 4 comprimits (màs 5) per dia distribuïts en dosis de 1/4, 1/2 o 1 comprimit segons el tipus. NENS: Lactants: 1/4 a 3/4 comprimits. D'1 a 8 anys: 3/4 a 2 comprimits. Més de 8 anys: 1 a 3 comprimits. La dosis corresponent als lactants ha de disgregar-se en aigua i administrar-la en diverses vegades, sempre abans de menjar. Aconseguits els resultats que es desitgen, continuarà el tractament reduint la dosi gradualment.
Indicacions: 
Estat d'ansietat- Dismenorreas Espasmòdiques- Espasmes de l'aparell digestiu- Vòmits- Ulcera gastrouodenal- Còlics nefrítics- Corea - Convulsions- Mareig en viatges, etc..
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
16,20 pts; 19 pts
Timbre: 
'Consejo General de Colegios Farmaceuticos de España. Colegio de Huerfanos. 5 cts. Serp i copa blau fosc sobre fons blanc.
Dades d'interès: 
Conserva el prospecte. No el trobem documentat fins a l'aparició en el Diccionario Español de Especialidades Farmacèuticas (DEDEF, 1946)
Director tècnic del laboratori: 
D. E. Planellas
Continent: 
Bo.
Contingut: 
Bo.
Nombre d'exemplars: 
2
Lot: 
-