Cabecera
JARABE BENZO-CINÁMICO MADARIAGA
Informació
Número: 
E.N. 26.251
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Madariaga (Bocángel, 23 i 25, Madrid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (18,2 x 7,5 x 4,2 cm). Flascó de vidre incolor amb inscripció en relleu: "JARABE SEDANTE DEL Doctor Madariaga". Tap metàl·lic de rosca amb inscripció gravada en relleu: "LABORATORIOS MADARIAGA MADRID". Capsa de cartró amb làmina protectora de cartró ondulat a l'interior.
Composició: 
Clorhidrat d'efedrina, 0,30 grs; benzoat sòdic, 0,80 grs; extracte de belladona, 0,08 grs; extracte d'acònit, 0,05 grs; extracte líquid de bàlsam de tolú, 2,00 grs; àcid benzoic, 0,05 grs; xarop aromatitzat qs per a 200,00 grs.
Dosificació: 
Adults: de tres a sis cullerades en les vint-i-quatre hores. Nens: de tres a sis culleradetes en les vint-i-quatre hores. Aquestes dosis poden elevar-se en casos rebels atenint-se al consell mèdic.
Indicacions: 
Curatiu en les afeccions de l'aparell respiratori, calmant la tos simptomàtica o residual d'aquests processos, combatent l'astènia gràcies al clorhidrat d'efedrina, a més de produir dilatació bronquial.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
16,20 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves. LABORATORIOS MADARIAGA. TIMBRE A METÁLICO. Timbre a metálico, 0,20 Ptas.
Dades d'interès: 
Comodat de l'Arxiu Nacional de Catalunya (fons de l'antiga farmàcia del Sr. Pere Grañén i Raso). Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935) ni al DEDEF (1953-54), i tampoc a Fármacos (1953).
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic preparador: Eduardo Jaudenes Agacino.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-