Cabecera
AQUILINA
Informació
Número: 
18.951
Data: 
No consta
Registrat a: 
Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratori Vidal (Diputació, 69. Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. 15 paperets.
Composició: 
Aquila alba, 10 cgrs; fenolftaleïna, 3 cgrs; lactosa, sacarosa i colorant qs.
Dosificació: 
Adults: 4-6 paperets. Nens: majors d'1 any: 2-3 paperets, de més de 6 mesos: 1 paperet, de menys de 6 mesos: abstenir-se sense prescripció facultativa.
Indicacions: 
Colagog, diurètic i antisèptic intestinal.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
5 ptes.
Timbre: 
No consta
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. No conté prospecte. No consta a l'IAEF (1935) ni al DEDEF (1953-54), i tampoc a Fármacos (1953).
Director tècnic del laboratori: 
Director químic: Farmacèutic M.T. Vidal.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-