Cabecera
NOVO-ALUMÍN
Informació
Número: 
18.973
Data: 
No consta
Registrat a: 
Subsecretaría de Sanidad y Beneficencia
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Inyecta S.L. (Tres Torres, 5, Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (3,5 x 9 x 6,4 cm). 24 paperets contenint cadascun 2,5 grs de pólvores.
Composició: 
Silicat sintètic doble d'alumini i dosi obtingut per un procediment especial, amb un 0,01% de metilbromur d'atropina.
Dosificació: 
Com a protector i astringent: un paperet de 2,5 grs desfet en un got d'aigua, tres cops al dia, mitja hora abans de cada àpat. Com a antiàcid: un paperet, tres cops al dia, després dels àpats.
Indicacions: 
Antiàcid, astringent, protector, analgèsic i absorbent. Per al tractament de la hipersecreció, hiperacidesa, hiperestèsia de la mucosa gàstrica i úlcera de l'estómac i duodè.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
8,10 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935), ni a Fármacos (1953), però sí al DEDEF (1953-54, pàg. 773).
Director tècnic del laboratori: 
M. Vidal Llecha
Continent: 
Bo
Contingut: 
Regular
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-