Cabecera
RED 75 BRONCO PULMONAR
Informació
Número: 
1.381
Data: 
18 abril 1947
Registrat a: 
Dirección General de Ganadería
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Rocador S.A. (Madrid-Esplugues-Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (2 x 9 x 2 cm). Tub cilíndric de vidre incolor. Tap de suro. Comprimits.
Composició: 
Clorur amònic, 0,06 grs; clorhidrat d'efedrina, 0,005 grs; pols de belladona, 0,005 grs; extracte d'acònit, 0,003 grs; sulfoguaiacolat potàssic, 0,025 grs; excipient qsp 1 comprimit.
Dosificació: 
Gossos de fins a 5 kg: 1/2 comprimit. Gossos de fins a 14 kg: 1 comprimit. Gossos de major pes: 2 comprimits.
Indicacions: 
Expectorant, calmant de la tos i descongestionant broncopulmonar. Bronquitis, pneumònia, broncopneumònia, bronquitis crònica, laringofaringitis.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
13,60 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935) ni a Fármacos (1953), però sí al DEDEF (1953-54, pàg. 989). "Ús veterinari. Red Dog Medicines. Concesionarios generales: PRODUCTOS NEOSAN-Sociedad Anónima. Francisco Tárrega, 16-20-BARCELONA-16".
Director tècnic del laboratori: 
C. Sindreu
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-