Cabecera
CATININA
Informació
Número: 
5.270 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratori M. Cozcolluela (Duran i Bas, 18, Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (9 x 4,2 x 3 cm) embolcallada amb cel·lofana. Làmina protectora de cartró ondulat. Flascó de vidre de color verd. Tap de rosca de baquelita. 30 dragees.
Composició: 
Fórmula per dragea: extracte tou de fulles de belladona, 0,005 grs; extracte tou de fulles d'Angraecum sesquipedale (beleño), 0,005 grs; extracte tou d'arrel de valeriana, 0,050 grs; àcid fenil-etil-barbitúric, 0,010 grs; papaverina base, 0,005 grs; bromur sòdic cristal·litzat, 0,225 grs.
Dosificació: 
De 2 a 6 dragees al dia (excepte indicació mèdica), abans dels àpats.
Indicacions: 
Sedant del sistema nerviós, histerisme, epilèpsia, neurosi, insomni, molèsties periòdiques de la dona i menopausa.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
17,10 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves. Especial Móvil para Medicamentos 60 cts. Copa, serp i creu de color marró.
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935), però sí al DEDEF (1953-54, pàg. 273), i també a Fármacos (1953, pàg. 84).
Director tècnic del laboratori: 
M. Cozcolluela
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta