Cabecera
CARBO-FANOX
Informació
Número: 
3.732 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratoris Vita S.A. (Roger de Llúria, 118, Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (2 x 13 x 2 cm). Tub cilíndric de vidre incolor. Tap de suro. 20 comprimits.
Composició: 
Cada comprimit conté: carbó medicinal, 0,375; silicat d'alumini, 0,075; salol, 0,05; pols de fulla de belladona, 0,005.
Dosificació: 
De 2 a 6 comprimits al dia. Dosi variable segons la indicació i el criteri facultatiu.
Indicacions: 
Adsorbent, antisèptic i espasmolític.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
17,80 ptes.
Timbre: 
No consta
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935), però sí al DEDEF (1953-54, pàg. 260), i també a Fármacos (1953, pàg. 277). Conté cupons de l'ASSS.
Director tècnic del laboratori: 
D. R. Batlle
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
7-67