Cabecera
CODOFÁN
Informació
Número: 
1.602 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratori Vilardell (Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (3 x 7,6 x 2,5 cm). Tub cilíndric de plàstic incolor. Tap de plàstic. 20 dragees.
Composició: 
Cada dragea conté: codeïna, 0,01; terpina, 0,02; pols de belladona, 0,015; benzoat sòdic, 0,06; extracte tou d'acònit, 0,003; bromoform, 0,10 (en forma de complex sòlid); excipient qs.
Dosificació: 
Nens 5-10 anys: 2-4 dragees al dia. Nens de 10 anys o més: 3-5 dragees al dia. Adults: 5 dragees repartides durant el dia, i en cas d'insomni o tos nocturna, 1-3 dragees amb una infusió calenta abans d'anar a dormir.
Indicacions: 
Afeccions de les vies respiratòries i tos en totes les seves formes.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
22,20 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935), però sí al DEDEF (1953-54, pàg. 301), i també a Fármacos (1953, pàg. 597).
Director tècnic del laboratori: 
Joan Vilardell
Continent: 
Regular
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1