Cabecera
DIARRE-PABAL ADULTOS
Informació
Número: 
8.468 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Pabal (Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (8,7 x 4,5 x 2,3 cm). Làmina protectora de cartró ondulat. Dos tubs cilíndrics de vidre incolor amb tap de suro, contenint cadascun d'ells 20 comprimits.
Composició: 
Fórmula per comprimit: diacetiltaní, 0,15 grs; subgalat de bismut, 0,20 grs; carbó sobreactivat, 0,10 grs; pols d'opi, 0,003 grs; extracte d'a. de belladona, 0,003 grs.
Dosificació: 
2-3 comprimits dos o tres cops al dia, entre els àpats.
Indicacions: 
Astringent i sedant intestinal. Disenteria, enterocolitis agudes i cròniques, colitis ulcerosa, diarrea dels tuberculosos, dispèpsies intestinals, diarrees nervioses, esprue, celiaquia.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
17,75 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 5 cts. Copa i serp blaves. Especial Móvil para Medicamentos 60 cts. Copa, serp i creu de color marró.
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935), ni al DEDEF (1953-54), i tampoc a Fármacos (1953).
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic preparador: Antonio Pallarés Belart
Continent: 
Bo
Contingut: 
Regular
Nombre d'exemplars: 
1