Cabecera
KUSMA
Informació
Número: 
1.082
Data: 
No consta
Registrat a: 
Inspección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio R.Múnera(Barcelona).
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (2,4 x 11 x 10 cm.).Cinc tubs cilíndrics de vidre incolor amb tap d'alumini.Comprimits.
Composició: 
Cada comprimit conté:Co3Na H, 0,50; M g O, 0,25; Co3 Ca, 0,10; B i A z O4 H2O, 0,15.
Dosificació: 
De 2 a 3 comprimits al dia.
Indicacions: 
Estomacal
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
7,80 ptes.
Timbre: 
Especial Móvil 30 cts.Àliga, escut i cinta on es llegeix Una Grande Libre de color vermell.
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.No conté prospecte.No consta a l'IAEF(1935), ni al DEDEF(1953-54), i tampoc a Fármacos(1953).
Director tècnic del laboratori: 
No consta
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta