Cabecera
DITHIONAL
Informació
Número: 
5.195 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Viladot Oliva S.A.(Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró(2 x 9,3 x 2 cm.).Ampul·la de vidre incolor de 2 c.c.
Composició: 
Solució estable de tiosulfat sòdic al 10%.
Dosificació: 
Començar amb la dosi de 0,10 per temptejat la tolerància al medicament.Posteriorment augmentar la dosi en proporció de 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, en injecció endovenosa cada sis o set dies, fins arribar a una dosi total de mig gram per quilo de pes.Es poden repetir les sèries deixant un interval de tres o quatre mesos.
Indicacions: 
Tots els processos tuberculosos, especialment els de tipus exsudatiu, en els quals s'arriba a obtenir una completa reabsorció lesional.
Efectes secundaris: 
Hipertèrmies de breu duració, erupcions de tipus xarampionós.
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
3,95 ptes.
Timbre: 
Especial Móvil para Medicamentos 20 cts.Microscopi, retorta i tubs d'assaig de color verd.
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.Conté prospecte(consultar arxiu).No consta a l'IAEF(1935) ni a Fármacos(1953), però sí al DEDEF(1953-54, pàg.387).
Director tècnic del laboratori: 
José Viladot Serra
Continent: 
Bo
Contingut: 
Regular
Nombre d'exemplars: 
2
Lot: 
No consta