Cabecera
CALDOCEL
Informació
Número: 
14.589
Data: 
No consta.Segons l'IAEF(1935, pàg.89):3 juny 1932.
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratori de J.M.Marqués(Via Laietana, 41, Barcelona).
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Flascó de vidre incolor(18,8 x 7,2 x 3,9 cm.).Tap de suro.Solució.
Composició: 
Cada 100 grs.contenen:extracte de cereals i lleguminoses, 12 grs.; glicerina, 18 grs.; sucre, 45 grs.; vehicle, 25 grs.
Dosificació: 
Excepte prescripció facultativa, 1-2 cullerades cada dues hores, sol o diluït en aigua.
Indicacions: 
Aliment per a malalts.Anèmia, convalescència, creixement dels infants, períodes febrils.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
6,50 ptes.
Timbre: 
No consta
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.No conté prospecte.Consta a l'IAEF(1935, pàg.89), i al DEDEF(1953-54, pàg.244), però no a Fármacos(1953).Donació del Sr.de Miguel(Terrassa).Les etiquetes del flascó estan retolades en català.
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic preparador:J.M.Marqués
Continent: 
Bo
Contingut: 
Regular
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-