Cabecera
ESPASMOTROPINA
Informació
Número: 
5.642 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Farmacia y Medicamentos
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Madariaga (Madrid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró(2,4 x 5,1 x 2,4 cm.).Tub cilíndric de plàstic blanc.Tap de plàstic.20 dragees.
Composició: 
Cada dragea conté:sulfat neutre d'atropina, 0,4 mgrs.; clorhidrat de papaverina, 15 mgrs.; fenobarbital, 10 mgrs.; fenacetina, 40 mgrs.; solució de trinitrina a l'1%, 8 mgrs.; excipient c.s.p.
Dosificació: 
Dosi usual per a adults:1 dragea tres cops al dia, amb una mica d'aigua, sense mastegar, vint minuts abans dels àpats.Dosi mínima:1 dragea al dia.Dosi màxima:6 dragees al dia.
Indicacions: 
Síndromes espàstiques dels òrgans digestius i urinaris(espasmes esofàgics, gàstrics, pilòrics, intestinals i uretrals, còlics hepàtics i renals, reflexos d'úlcera gàstrica i duodenal, dismenorrea espasmòdica, espasmes vasculars perifèrics).
Efectes secundaris: 
Pot produir sequedat de boca, midriasi, aclorhídria i acceleració del pols, efectes que desapareixen en reduir o suprimir la medicació.
Contraindicacions: 
Glaucoma, estenosis mecàniques del canal gastroentèric, hipertròfia de pròstata, taquiarítmies.
Preu: 
89 ptes.
Timbre: 
No consta
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.Conté prospecte(consultar arxiu).No consta a l'IAEF(1935), però sí al DEDEF(1953-54, pàg.431), i també a Fármacos(1953, pàg.225).Conté cupó de l'A.S.S.S.
Director tècnic del laboratori: 
Eduardo Jáudenes Agacino
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-