Cabecera
ESPASMOPAVER
Informació
Número: 
4.484 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Juste, Sociedad Anónima Químico-Farmacéutica(Madrid).
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró(2 x 6 x 2 cm.).Tub cilíndric de plàstic incolor.Tap de plàstic.10 comprimits.
Composició: 
Cada comprimit conté:clorhidrat de papaverina, 0,03 grs.; dimetil-amino-fenil-dimetil-pirazolona, 0,07 grs.; àcid fenil-etil-barbitúric, 0,02 grs.; sulfat d'atropina, 0,0007 grs.; excipient apropiat c.s.
Dosificació: 
1-3 comprimits diaris.
Indicacions: 
Síndromes espàstiques dels òrgans digestius i conductes excretors(còlics hepàtics i renals, restrenyiment espasmòdic, espasmes de pílor, espasmes vesicals i intestinals).Síndromes espàstiques vasculars(crisis hipertensives, angina de pit, asma cardíaca, aortàlgia, hipertensió arterial, trastorns vasculars de la menopausa i de l'arteriosclerosi, afeccions vasculars difuses, oculars, cerebrals, renals, etc.).Síndromes nervioses amb component espàstic(migranyes, marejos, epilèpsia, neurosi cardíaca, gàstrica, intestNo descritsinal, etc.).
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
21,80 ptes.
Timbre: 
Patronato Farmacéutico Nacional 20 cts.Copa i serp de color lila.
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.Conté prospecte(consultar arxiu).No consta a l'IAEF(1935), però sí al DEDEF(1953-54, pàg.430), i també a Fármacos(1953, pàg.334).Conté cupons de l'A.S.S.S.
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic preparador:Fco.Femenía López.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Regular
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-