Cabecera
EXONEROL
Informació
Número: 
No consta
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Bioquímico Moré(c.Ripoll, 27, Barcelona).
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró(7,7 x 4,6 x 2,5 cm.).Flascó de vidre de color topazi.Tap metàl·lic de rosca.40 dragees.
Composició: 
Podofil·lí, 0,01 grs.; evonimina, 0,005 grs.; fenolftaleïna, 0,05 grs.; extracte tou belladona, 0,02 grs.; pols ruibarbre, 0,05 grs.; excipient c.s.
Dosificació: 
Efecte laxant suau:1-2 dragees abans d'anar a dormir.Efecte purgant:2-4 dragees.
Indicacions: 
Laxant d'acció suau indicat en totes les formes de restrenyiment i trastorns que l'acompanyen.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
10 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral.de Colegios Farmacéuticos de España.Colegio de Huérfanos 5 cts.Copa i serp blaves.Especial móvil para medicamentos 30 cts.Microscopi, retorta i tubs d'assaig de color rosa.
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.Conté prospecte(consultar arxiu).No consta a l'IAEF(1935), ni al DEDEF(1953-54), i tampoc a Fármacos(1953).
Director tècnic del laboratori: 
A.Ribalta Foraster
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta