Cabecera
LOMBRIX
Informació
Número: 
1.349 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Magriñá.Especialidades KON-S(Avda.Gaudí, 85, Barcelona).
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (3,9 x 6 x 1 cm.).6 paperets.
Composició: 
Cada paperet conté:santonina, 0,005 grs.; molsa de Còrsega, 0,02 grs.; piretrina, 0,003 grs.; Aquila alba, 0,04 grs.; lactosa, 0,257 grs.
Dosificació: 
1-2 anys:1 paperet al dia durant 3 dies.3-7 anys:2 paperets al dia durant 3 dies.8-15 anys:3 paperets al dia durant 3 dies.Adults:4 paperets al dia durant 3 dies.Cura preventiva:la dosi corresponent segons l'edat, un sol dia al mes.
Indicacions: 
Vermífug laxant
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
8,20 ptes.
Timbre: 
Patronato Farmacéutico Nacional 20 cts.Copa i serp de color lila.
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.Conté prospecte(consultar arxiu).No consta a l'IAEF(1935) ni a Fármacos(1953), però sí al DEDEF(1953-54, pàg.689).Conté cupons de l'A.S.S.S.
Director tècnic del laboratori: 
J.Mª.Magriñá
Continent: 
Bo
Contingut: 
Regular
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta