Cabecera
GOWERSAL
Informació
Número: 
18.308
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Lemmel, S.A.(Barcelona).
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (8 x 8 x 2,2 cm.).Làmina protectora de cartró.2 tubs cilíndrics de vidre incolor amb tap de suro, contenint cadascun d'ells 10 comprimits blancs.2 tubs cilíndrics de vidre incolor amb tap de suro, contenint cadascun d'ells 10 comprimits rosats.
Composició: 
Sal càlcica de la feniletilmalurea, 0,30 grs.; tartrat bòric sòdic, 1,50 grs.; lactofosfat de calci, 0,20 grs.; benzoat de sodi, 0,20 grs.; extracte de belladona, 0,03 grs.; excipient i aromatitzant c.s.
Dosificació: 
Dosi mitjana: 5 comprimits al dia(3 blancs i 2 rosats, alternant amb 2 blancs i 3 rosats), abans dels àpats.En casos rebels, aquesta dosi pot augmentar-se fins a 6-8 comprimits al dia(repartint ambdós colors), o es pot reduir en les manifestacions lleus o en els nens a 2 comprimits diaris.En cas de diarrea convé disminuir els comprimits rosats, augmentant-ne la dosi si predomina el restrenyiment.No interrompre bruscament el tractament.
Indicacions: 
Sedant.Epilèpsia i estats espasmòdics.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
23,50 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral.de Colegios Farmacéuticos de España.Colegio de Huérfanos 10 cts.Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.Conté prospecte(consultar arxiu).No consta a l'IAEF(1935), però sí al DEDEF(1953-54, pàg.536), i també a Fármacos(1953, pàg.829).
Director tècnic del laboratori: 
No consta
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta