Cabecera
PÍLDORAS LAXANTES HIPER
Informació
Número: 
2.319 E.N.
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Hiper S.L.(Avda.República Argentina, 63, Barcelona).
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró(1,1 x 4,8 x 3,2 cm.).Píndoles.
Composició: 
Fenolftaleïna, 0,055 grs.; àloes, 0,03 grs.; belladona, 0,01 grs.; sucre i goma, 0,075 grs.per una píndola.
Dosificació: 
Nens:1 píndola al dia durant el sopar.Adults:2 píndoles al dia durant el sopar.
Indicacions: 
Laxo-purgant suau.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
4 ptes.
Timbre: 
Especial Móvil para Medicamentos 20 cts.Microscopi, retorta i tubs d'assaig de color verd.
Dades d'interès: 
Ubicació:medicateca Ordi.Conté prospecte(consultar arxiu).No consta a l'IAEF(1935), ni al DEDEF(1953-54), però sí a Fármacos(1953, pàg.596).
Director tècnic del laboratori: 
José Viladot Serra
Continent: 
Bo
Contingut: 
Dolent
Nombre d'exemplars: 
3
Lot: 
No consta