Cabecera
DIGESTOVITAL PUERTO
Informació
Número: 
18.454
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Industrias Farmacéuticas Puerto Galiano (Madrid)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (11,6 x 7,1 x 3,5 cm). Bossa de paper amb pólvores.
Composició: 
Òxid de magnèsia, 0,20; fosfat sòdic pur, 0,20; pepsina i pancreatina pures, 0,05; carbonat càlcic puríssim, 0,40; citrat sòdic pur, 0,15; salicilat bismut, 0,25; carbonat ac de sodi pur, 0,40; extracte belladona, 0,02; T. Omomun repens., 0,15.
Dosificació: 
Adults: 1 culleradeta després de cada àpat. Nens: 1/2 culleradeta diluïda en aigua.
Indicacions: 
Estomacal. Úlcera gàstrica, hiperclorhídria, flatulència, pirosi, digestió pesada, dispèpsia, etc.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
13,00 ptes.
Timbre: 
Consejo Gral. de Colegios Farmacéuticos de España. Colegio de Huérfanos 10 cts. Copa i serp blaves.
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. Conté prospecte (consultar arxiu). No consta a l'IAEF (1935), però sí al DEDEF (1953-54, pàg. 377), i també a Fármacos (1953, pàg. 475). "Preparado en los Laboratorios de la TABLETA OKAL".
Director tècnic del laboratori: 
R. Puerto Galiano.
Continent: 
Regular
Contingut: 
Regular
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-