Cabecera
PASTA PECTORAL INFALIBLE
Informació
Número: 
No consta. Segons l'IAEF (1935, pàg. 487): 7.537.
Data: 
No consta. Segons l'IAEF (1935, pàg. 487): 25 novembre 1925.
Registrat a: 
No consta
Subregistre: 
No consta
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Farmacia y Laboratorio del Dr. Andreu (Baixada de la presó, 6, Barcelona)
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa rectangular de cartró (2,3 x 9,7 x 5,3 cm) amb tapadora superior de frontissa. Pastilles (el contingut no s'ha conservat).
Composició: 
No descrita. Segons Fármacos (1953, pàg. 629): ext. Lactuca sat., 0,004; id. belladona, acònit i estramoni aa., 0,002; acetat mòrfic, 0,001; oxisulfur antimoni hidrat., 0,001; excip. qsp una pastilla.
Dosificació: 
Adults: 1 pastilla cada 3 hores; si es presenta un accés violent de tos, se'n poden prendre fins a dues seguides. Nens: 1/2 pastilla cada 3 o 6 hores.
Indicacions: 
Contra tot tipus de tos (catarros, refredats rebels, irritacions de gola, bronquitis, asma, opressió del pit i altres malalties de l'aparell respiratori). Facilita l'expectoració.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
No consta
Timbre: 
No consta
Dades d'interès: 
Ubicació: medicateca Ordi. No conté prospecte. Consta a l'IAEF (1935, pàg. 487) i al DEDEF (1953-54, pàg. 848), i també a Fármacos (1953, pàg. 629). Es tracta d'un dels envasos més antics de l'especialitat, perquè hi consta l'adreça del primer emplaçament de la farmàcia del Dr. Andreu.
Director tècnic del laboratori: 
No consta
Continent: 
Bo
Contingut: 
No s'ha conservat
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-