Cabecera
ANTIPROTEOLIN
Informació
Número: 
14910
Data: 
21-8-1933
Registrat a: 
Inspección General de Sanidad
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio D. Tutzo Bramona
Forma farmacèutica text: 
Injectable
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró embolcallada amb cel·lofana.
Composició: 
Cada ampul·la conté 400.000.000 de bacils làctics seleccionats purs vius.
Dosificació: 
No descrita
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
6.50 ptes.
Timbre: 
No n'hi ha
Dades d'interès: 
Contiene fermentos bulgáricos y lácticos seleccionados.
Director tècnic del laboratori: 
Farmacèutic D. Tutzo Bramosa
Continent: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta