Cabecera
EFEDRINA Y AMYTAL
Informació
Número: 
4211
Data: 
17-3-1932
Registrat a: 
Instituto TécnIco de Comprobación y Restricción de Tóxicos de Madrid
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Eli Lilly & Co
Forma farmacèutica text: 
Càpsula
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa metàl·lica (4,6 x 3,4 x 0,7 cm)
Composició: 
Sulfat d'efedrina: 0,025 grams; amytal: 0,05 grams; lactosa: 0,076 grams; midó q.s.
Dosificació: 
Dosis mitjana per adults: 1 púlvula, presa només segons les instruccions del metge.
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
No consta
Timbre: 
No n'hi ha
Dades d'interès: 
Muestra gratuita. 7036X878935.
Director tècnic del laboratori: 
Dr. Remigio Romero Mira
Continent: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
SX-679