Cabecera
POLVOS ESTOMACALES CERCAVINS
Informació
Número: 
17.265
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Cercavins.
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa metàl·lica (5 x 8 x 2 cm). Sobres de paper.
Composició: 
Per cullerada: pols atropa belladona 0.1g ; Salicilat bismut bàsic 0.1g ; Acido tartric 0.2g ; Subcarbonat magnesia 0.1g ; Creta 0.5g ; Sal VICHY 1.5g ; Magnesia calcinada 0.5g ; Esencia d'anís c.s.
Dosificació: 
Adults: Una paperina en una mica d'aigua abans de cada àpat. Nens: Mitja paperina 2-3 cops al dia.
Indicacions: 
Afeccions de l'aparell digestiu amb totes les seves manifestacions: acidesa a l'estomac, ulceres, fermentacions secondàries, etc.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No m'hi ha.
Dades d'interès: 
Conté prospecte.
Director tècnic del laboratori: 
No consta.
Continent: 
Capsa de metall rovellada.
Nombre d'exemplars: 
1