Cabecera
ZIMEMA
Informació
Número: 
2007
Registrat a: 
Direccion general de sanidad
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio cimico-farmaceutico Valdacci-pisa
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró. Ampolla de vidre de 5cc.
Composició: 
Fibroenzima
Dosificació: 
No descrita
Indicacions: 
Hemorràgies
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
No consta
Timbre: 
No n'hi ha
Dades d'interès: 
Conté prospecte
Director tècnic del laboratori: 
Dr. Jose Maria Mir Martí
Nombre d'exemplars: 
1