Cabecera
ZELTVINAL
Informació
Número: 
3.093
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Zeltia S.A.
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró (7 x 4,5 x 1,7 cm) amb 3 vials de 2 cc.
Composició: 
Cada ampolla conté l'equivalent de 1000 g de fetge fresc pres via oral, 50 mg de acid-nicotinic i el complexe vitaminic B corresponent a 50 g de levadura fresca.
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
No descrites.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No n'hi ha.
Dades d'interès: 
Mostra gratuïta.
Director tècnic del laboratori: 
R. Roca.
Lot: 
1590