Cabecera
THIOCOLINA DEL DR. CALBETÓ
Informació
Número: 
11.216
Data: 
No Consta
Registrat a: 
Inspección General de Sanidad
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorio Farmacéutico J. Ferrer Calbetó (Arenys de Mar)
Forma farmacèutica text: 
Xarop
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró rectangular. Ampolla de vidre amb tap de suro
Composició: 
Cada cinc grams: sulfoguavacolat potassa: 0,125 gr; Benzoat sosa: 0,120 gr; F. Codeïna: 0,01 gr; Extracte belladona: 0,004 gr
Dosificació: 
Per als adults: 4 culleradetes de cafè al dia, una hora abans o dos hores després del dinar, amb una mica d'aigua o llet calenta. Els nens de 6 a 12 anys prendran dos culleradetes d'igual classe i i de la mateixa manera. De tres a sis anys: Una culleradeta de cafè amb tres parts iguals de xarop de tolú, i d'aquesta combinació es donarà una culleradeta cada quatre hores, sola o amb una mica d'aigua
Indicacions: 
Medicament heroic per la cura de la tos en les malalties pulmonars, bronquitis, catarros crònics i altres irritacions de les vies respiratòries
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
9,40 pts
Dades d'interès: 
Agents per la venda a Espanya: J. Uriach y Cia, SA
Continent: 
Regular
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de :