Cabecera
FINVIRUS
Informació
Número: 
24.922
Data: 
No Consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Laboratorios Químico-Farmacéuticos J. Uriach & Cía, S.A. (Barcelona)
Forma farmacèutica text: 
Dragea
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capa de cartró rectangular. Vial de vidre amb tap de suro
Composició: 
Salicilamida: 0,25 gr; Clorhidrat de difenhidramina: 0,025 gr; Salfat de B feni-isopropilamina: 0,002 gr; Extracte de belladona: 0,0075 gr; Àloes: 0,005 gr
Dosificació: 
Adults: la primera vegada dos dragees y després, cada 4 hores, una dragea; Nens: de 7 a 14 anys, és suficient la meitat de la dosis. Les dragees es tragaran senceres, sense mastegar
Indicacions: 
Medicació sintomàtica del refredat i la grip
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
Mostra gratuïta
Director tècnic del laboratori: 
José María Uriach Balari
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Col·lecció de : 
Lot: 
25605