Cabecera
50 GR. YODOFORMO
Informació
Número: 
No consta.
Data: 
No consta.
Registrat a: 
No consta.
Subregistre: 
No consta.
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
No consta.
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Flascó de vidre de color topaci cilíndric (9,1cm x 3,4cm) amb etiqueta. Tap de suro.
Composició: 
No descrita.
Dosificació: 
No descrita.
Indicacions: 
No descrites.
Efectes secundaris: 
No descrits.
Contraindicacions: 
No descrites.
Preu: 
No consta.
Timbre: 
No n'hi ha.
Continent: 
Tap de suro.
Contingut: 
Sòlid.
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
No consta.