Cabecera
ARSYCODILE
Informació
Número: 
30
Data: 
14 abril 1919
Registrat a: 
Faculte de Médecine de Paris/ Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
Maurice Leprince, 62 Rue de la Tour-Paris
Forma farmacèutica text: 
Píndola
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Capsa de cartró romboide
Composició: 
No descrites
Dosificació: 
No descrites
Indicacions: 
Medicació cacodílica. Modificador de la nutrició en les afeccions discràsiques i distròfiques.
Efectes secundaris: 
No descrites
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
No hi consta
Timbre: 
No contemplat
Dades d'interès: 
No conté prospecte. Consta a l'IAEF (1919-1924; 1935)
Director tècnic del laboratori: 
Garantitzat per F. Vidal Simon
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-