Cabecera
CODOFORME
Informació
Número: 
788
Data: 
30 novembre 1920
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
AMOR GIL S.A. Cartagena 68 Madrid
Forma farmacèutica text: 
Comprimits
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Tub topazi amb tap de plàsti
Composició: 
No descrita
Dosificació: 
No descrita
Indicacions: 
Antitussiu
Efectes secundaris: 
No descrits
Contraindicacions: 
No descrites
Preu: 
No hi consta
Timbre: 
No contemplat
Dades d'interès: 
No conté prospecte. Consta a l'IAEF (1919-1924; 1935), i al DEDEF (1953-54), i també a Fármacos (1964-65).
Director tècnic del laboratori: 
CARLOS ALFAGEME
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
1
Lot: 
-