Cabecera
DENTICINA SALVA INFANTES
Informació
Número: 
35.542
Data: 
No consta
Registrat a: 
Dirección General de Sanidad
Subregistre: 
-
País d'origen: 
Laboratori preparador: 
CAMPS Planeta , 39- Barcelona
Forma farmacèutica text: 
Paperet
Forma farmacèutica : 
Presentació: 
Petita capsa de cartró blanca
Composició: 
Veure prospecte
Dosificació: 
Veure prospecte
Indicacions: 
Veure prospecte
Efectes secundaris: 
Veure prospecte
Contraindicacions: 
Veure prospecte
Preu: 
34 pts
Timbre: 
No contemplat
Dades d'interès: 
Conté prospecte. Consta a l'IAEF (1919-1924; 1935)amb el n 2005 registrat al 8 de Juliol de 1922
Director tècnic del laboratori: 
M.R. Camps.
Continent: 
Bo
Contingut: 
Bo
Nombre d'exemplars: 
5
Lot: 
-